October 24, 2021   2:46:38 AM ICT
JAS แนวโน้มธุรกิจอินเตอร์เน็ตดีต่อเนื่องใน Q2/55
บล.เกียรตินาคิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากการติดตามข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน JAS พบว่า SAA Consensus ยังมีมุมมองต่อการเติบโตของกำไรปีนี้ โดยมีประมาณการค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิ 1,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 40% จากปี 54 นอกจากนี้ มองว่าธุรกิจ Internet Broadband ของ JAS น่าจะมีแนวโน้มการใช้งานในไตรมาส 2/55 ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 1/55 ในทิศทางเดียวกับธุรกิจ Internet Broadband ของกลุ่ม TRUE อย่างไรก็ดีมองว่า TRUE มีกลยุทธ์เชิงรุกในการทำตลาดมากกว่า JAS ทำให้ JAS อาจมีอุปสรรคในการทำตลาดมากขึ้น

ที่มา ข่าวหุ้นออนไลน์
เข้าชม: 2,385

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com