October 24, 2021   2:45:46 AM ICT
PTT

บมจ. ปตท. (PTT)
ซื้อลงทุน
       
ราคาปิด (บาท)        336.00
ราคาเป้าหมาย (บาท)   460.00
SET Index           838.74

กำไรปี 2550 ออกมา 97,804 ล้านบาท เป็นไปตามคาด

* กำไรสุทธิไตรมาส 4/50 อยู่ที่ 24,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% yoy ตามคาด
        บริษัทประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ออกมามีกำไรสุทธิ 97,804 ล้านบาท คิดเป็น
กำไรต่อหุ้น 34.82 บาท เติบโต 2% yoy เป็นไปตามที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ โดยกำไรที่เติบโตยังมาจาก
ธุรกิจก๊าซเป็นหลักและยังมีผลกำไรจากธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นที่ฟื้นตัว ทำให้ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท
ร่วมเพิ่มขึ้น 62% yoy เป็น 31,080 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการบันทึกรายการพิเศษประกอบไปด้วย
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,392 ล้านบาท, ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน (จำหน่ายหุ้นของ
PTTCH, PTTEP และ TOP ออกไปบางส่วน) 8,428 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด 2,825 ล้านบาท หากตัดรายการพิเศษออก บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 86,808 ล้านบาท
หรือกำไรปกติต่อหุ้น 30.91 บาท เติบโต 11% yoy สำหรับไตรมาส 4/50 บริษัทรายงานกำไรสุทธิออก
มาเป็นไปตามที่เราประเมินไว้โดยมีกำไร 24,457 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.72 บาท เติบโต 54%
yoy หากตัดรายการพิเศษออกบริษัทจะมีกำไรปกติ 17,944 ล้านบาทหรือ 6.40 บาท/หุ้น ในไตรมาสนี้
บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจำนวน 2,825 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยค่า
ตอบแทนการใช้ทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 2544 - 31 ธ.ค. 2550 จำนวน
1,330 ล้านบาท, ดอกเบี้ยสำหรับค่าตอบแทนฯ 239 ล้านบาทและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก
1,256 ล้านบาท

* คาดกำไรปกติยังเติบโตต่อเนื่องอีก 17% ในปี 2551
        เราคาดว่าบริษัทจะมีกำไรปกติเติบโตต่อเนื่องในปีนี้อีก 17% เป็น 101,314 ล้านบาท หรือ
35.96 บาท/หุ้น จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ปริมาณการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะเติบโต 13% หลัง
จากท่อก๊าซเส้นที่ 3 เริ่มเปิดใช้งานในปีที่ผ่านมา 2) การเดินเครื่องเต็มที่ของโรงแยกก๊าซ 5 แห่งของ
PTT กำลังการผลิตรวม 4.2 ล้านตัน/ปี 3) การลอยตัวก๊าซ LPG (ผลิตได้ 2.2 ล้านตัน/ปี) จะทำให้
ราคาจำหน่ายในประเทศสูงขึ้นส่งผลให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นด้วย 4) การรับรู้ผลกำไรจาก PTTEP ที่จะเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการจำหน่ายปิโตรเลียมที่คาดว่าจะเติบโต 24% yoy บวกกับราคาจำหน่ายปิโตรเลียมที่สูงขึ้น
ตามราคาน้ำมันด้วย 5) ส่วนแบ่งผลกำไรจาก PTTCH ที่จะสูงขึ้นตามกำลังการผลิตโอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้น 12%
เป็น 1.7 ล้านตันและการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตหลังจากที่ปีก่อนมีหยุดซ่อมบำรุงไปหลายวัน 6) ส่วน
แบ่งผลกำไรจาก TOP ที่จะดีขึ้นจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก 50,000 บาร์เรล/วัน เป็น 275,000
บาร์เรล/วัน 7) กำไรพิเศษที่คาดว่าจะเกิดจากการนำหุ้นของ โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง (SPRC)
ที่ PTT ถือหุ้นอยู่ 36% เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ช่วงไตรมาส 4/51

* ครึ่งปีหลังปันผล 6.50 บาท XD วันที่ 18 มี.ค. แนะนำ ซื้อลงทุน
        บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการในงวดครึ่งปีหลังอีก 6.50 บาท (จะขึ้นเครื่อง
หมาย XD วันที่ 18 มีนาคม 2551) หลังจากที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 5 บาท รวมเป็นเงิน
ปันผลทั้งปีที่ 11.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.4% ราคาหุ้นปัจจุบันยังถูกอยู่ โดยซื้อขายอยู่ที่
PER 9.3 เท่า เทียบกับกลุ่มพลังงานที่ซื้อขายอยู่ที่ PER  11.8 เท่าและ PER ของตลาดฯ ที่ซื้อขายที่
12.7 เท่า และมี upside อีก 37% จากราคาที่เหมาะสมตามวิธี sum-of-the-part ของเราที่ 460
บาท เราคงคำแนะนำ ซื้อลงทุน สำหรับ PTT

บล.กิมเอ็ง

เข้าชม: 2,854

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com