October 24, 2021   2:48:18 AM ICT
*PTT Inter ซื้อหุ้น EMG 486.9 ล้านดอลล์วางท่อส่งก๊าซในเมดิเตอร์เรเนียน

บมจ.ปตท. (PTT)เปิดเผยวา บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTT INTER) บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Sales and Purchase of Shares Agreement)กับบริษัท Mediterranean Gas Pipeline Ltd. (MGPC) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จำนวน 36.75 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ในราคา 13.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 486.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 


          PTT จะเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนแก่ PTT INTER เพื่อซื้อหุ้น EMG ดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะอยู่ในรูปของ Shareholders Loan และจะดำเนินการปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการเพิ่มทุนและนำเงินมาชำระหนี้คืน ปตท. ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการซื้อขายจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกลางเดือนธันวาคม 2550


          EMG เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนใน Free Zone ประเทศอียิปต์ และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิในการวางท่อเพื่อส่งก๊าซฯ จากประเทศอียิปต์ไปขายให้ประเทศอิสราเอลภายใต้ MOU ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ EMG ได้ทำสัญญาซื้อก๊าซฯ จาก Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และ Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านปิโตรเลียมของประเทศอียิปต์ ในปริมาณ 7 Billion Cubic Meters ต่อปี (BCM/Y) หรือประมาณ 677 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมี Option ให้ผู้ซื้อสามารถขยายเวลาเพิ่มอีก 5 ปี


          ในด้านการจัดจำหน่ายก๊าซฯ EMG ได้ทำสัญญาขายก๊าซฯให้กับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศอิสราเอล โดยมีบริษัท Israel Electric Corporation (IEC) ประเทศอิสราเอล เป็นผู้ซื้อก๊าซฯรายใหญ่ในปริมาณ 2.125 BCM/Y หรือประมาณ 206 mmcfd เป็นระยะเวลา 15 ปีพร้อม Option ให้ผู้ซื้อสามารถขยายเวลาเพิ่มอีก 5 ปี


          ขณะนี้ EMG อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2550 โครงการมีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 469 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย Exporting Terminal ที่เมือง Al-Arish ประเทศอียิปต์ ระบบท่อส่งก๊าซฯ ในทะเล ขนาด 26" ระยะทาง 87.6 กิโลเมตร และReceiving Terminal ที่เมือง Ashqelon เชื่อมต่อกับเครือข่ายท่อส่งก๊าซฯในประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ EMG ได้รับ เงินกู้สนับสนุนจำนวน 380 ล้านเหรียญสหรัฐฯจาก National Bank of Egypt


          การซื้อหุ้น EMG สอดคล้องกับนโยบายของ กลุ่มปตท. ที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยประเทศอียิปต์เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เนื่องจากมีศักยภาพปิโตรเลียมสูง เป็นผู้ส่งออก LNG ที่สำคัญของโลก ซึ่งบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP)ก็ได้เข้าร่วมลงทุนในแปลงสำรวจปิโตรเลียม 2 แปลง ปตท.คาดว่าการลงทุนซื้อหุ้น EMG ครั้งนี้จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนและการจัดหาก๊าซฯ จากประเทศอียิปต์และภูมิภาคแอฟริกาเหนือต่อไป

--อินโฟเควสท์ โดย ศศิธร ซิมาภรณ์ โทร.0-2253-5050 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th

เข้าชม: 3,340

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com