April 27, 2018   3:13:28 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนทรงตัว
 

thaihoon
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 12,501
วันที่: 04/07/2017 @ 08:54:36
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน ก.ค. มองอีก 3 เดือนหน้า อยู่ในภาวะทรงตัว อาจปรับตัวเล็กน้อยจากนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวขึ้นตามการคาดการณ์ ขณะทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่นักลงทุนจับตามอง

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในภาวะทรงตัวจากความเชื่อมั่นในนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวขึ้นตามการคาดการณ์ ขณะที่ทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายอัตราดอกเบี้ย และการลดขนาดงบดุลของสหรัฐฯ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยที่นักลงทุนจับตามอง สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯ เคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กันยายน 2560) อยู่ที่ 100.01 อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (Neutral) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 0-200) ปรับตัวลดลง 1.62% จากเดือนที่ผ่านมา ที่ 101.66 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย โดยกลุ่มนักลงทุนรายบุคคล ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง กลุ่มสถาบันภายในประเทศ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยทั้ง 3 กลุ่มยังคงอยู่ในระดับทรงตัวเช่นเดิม ขณะที่กลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศ ดัชนีฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับร้อนแรงเช่นเดียวกับเดือนก่อน

หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ส่วนหมวดแฟชั่น (FASHION) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ นโยบายการลงทุนของภาครัฐ

ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ นโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ

“ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยภาวะเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ มีทิศทางที่ดีขึ้น การลงทุนเริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงรอความชัดเจนจากผลของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ ในการพิจารณาลดขนาดงบดุล การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยตลาดหุ้นยุโรป นักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าของกระบวนการ BREXIT หลังผลการเลือกตั้งของอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ นโยบายการลงทุนของภาครัฐ และตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับการลงทุน”

นายสุรัตน์ จิรจรัสพร หัวหน้าฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนกรกฎาคม 2560 “ผลจากดัชนี คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาล และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ”

นายสุรัตน์ จิรจรัสพร หัวหน้าฝ่ายบริการราคาฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนกรกฎาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 50 สะท้อนว่า ตลาดยังคงเชื่อมั่นว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% เนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในระดับต่ำตามคาดการณ์ 2. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำภายใต้กรอบนโยบาดัชนี คาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง. รอบเดือนสิงหาคม (ประมาณ 9 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 84 และ 83 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับครั้งที่แล้ว (ระดับ 85 และ 89 ตามลำดับ) สะท้อนว่าตลาดมีความเชื่อมั่นน้อยลง แต่ยังคงมุมมองเดิมต่อแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่นอายุว่า มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน โดยมีปัจจัยสำคัญจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวในตลาดตราสารหนี้ที่จะเพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อ Fund flow และค่าเงินบาท

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com