June 22, 2018   11:54:33 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > HTECH ย้ายเข้าเทรดใน SET มีผล 3 ก.ค.
 

thaihoon
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 12,650
วันที่: 03/07/2017 @ 08:48:38
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HTECH จำนวน 300,000,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300,000,340 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “HTECH” เช่นเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับการคำนวณ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ HTECH ในวันที่ 3 ก.ค. 60 ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นฐานในการคำนวณ Ceiling & Floor ตามปกติ

อนึ่ง HTECH และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่มีลักษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools) ที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยวคาร์ไบด์ และ PCBN

2. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ (Metal Fabrication) ได้แก่ อุปกรณ์ยึดจับเครื่องมือตัด และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

3. ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Trading for Cutting Tools)

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HTECH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2552 และต่อมา HTECH ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ

พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ HTECH ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com